Privacy- en cookieverklaring

Dit Privacy Statement is van toepassing op de diverse onderdelen van de Actua Groep, zijnde Actua Assurantiën B.V., Actua Assuradeuren B.V., Actua International B.V. en Actua Schadeverzekering N.V.

Bij het aanvragen van een verzekering of het afnemen van een dienst vragen wij u om uw persoonsgegevens. Wij vinden het zowel voor u als voor onszelf belangrijk, dat uw privacy goed beschermd is. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en daarnaast hebben wij onze systemen en programma’s beveiligd, zodat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Wij houden ons bij de uitvoering van onze diensten aan de wetten en regels voor privacy, zoals onder andere:

Welke gegevens gebruiken wij?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het verschilt per product of dienst welke persoonsgegevens wij nodig hebben. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier, zoals bijvoorbeeld uw schadevrije jaren die wij opvragen bij Roy-data.

Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken. Een en ander is afhankelijk van het soort product of dienst die u afneemt:

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Afspraken die wij met u maken, leggen wij vast in onze systemen. De contactmomenten worden ook gebruikt om onze communicatie en service te verbeteren. Contactmomenten die wij vastleggen zijn bijvoorbeeld:

Ontvangen en delen van persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens met businesspartners en derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden.

Met de volgende bedrijven kunnen wij gegevens uitwisselen:

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan bij sommige overeenkomsten worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Wij zullen alleen vragen naar de strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar, voorafgaande aan de aanvraag van een financiële dienst. Bent u langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld, dan hoeft dat niet gemeld te worden.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Ook onze IT-systemen zijn goed beveiligd. Alle medewerkers van de Actua Groep die van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. Wij bewaren uw gegevens dan ook zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij deze anoniem. Als uw gegevens anoniem worden gemaakt, dan worden alle gegevens die naar u verwijzen door ons verwijderd, zodat deze niet meer naar u te herleiden zijn. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Uw rechten

Op basis van de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot privacy:

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, dan kunt u een e-mail sturen naar privacymanager@actua.org. Hierbij moet je een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee te sturen. Het is belangrijk dat u in deze kopie uw Burgerservicenummer (BSN), documentnummer en pasfoto onleesbaar maakt.

U kunt ook schriftelijk kenbaar maken, dat u gebruikt wil maken van uw rechten. Stuur uw verzoek naar:

Actua Groep
Postbus 849
3000 AV Rotterdam

Cookies

Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.
Op deze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er gebruikgemaakt van zogenaamde sessie cookies om in te kunnen loggen en te reageren.
Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
Advertisingcookies. Wij maken geen gebruik van advertentie cookies.

Uitgebreide Cookie informatie

Google Analytics

Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Wij bewaren de in Google Analytics verzamelde gegevens voor 26 maanden.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

Sociale Knoppen

Op de site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content

Op bepaalde pagina’s / artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties en YouTube-video’s. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Vragen of klachten

Indien u een vraag of een klacht heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar privacymanager@actua.org
of per brief:

Actua Groep
Postbus 849
3000 AV Rotterdam

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze websites bezoekt.


Deze laatste versie is van 22 mei 2018.